Waar vindt het assessmentgesprek van de EVC-procedure plaats?

U ontvangt van EVC Centrum Nederland een uitnodiging voor uw assessmentgesprek. In uw uitnodiging staan het tijdstip en de locatie. In de meeste gevallen vinden deze gesprekken plaats in Business Centre Nederland te Utrecht of in Hilversum bij EVC Centrum Nederland.