Ik ben het niet eens met de toegekende erkenningen in de EVC-procedure. Wat kan ik doen?

Tegen de beoordeling van uw EVC-uitslag kan binnen 14 dagen nadat de uitslag is bekendgemaakt (dagtekening uitslag) bezwaar worden ingediend. U dient de specifieke punten aan te geven waar u het niet mee eens bent, aangevuld met een motivatie. Het ECV-dossier wordt voorgelegd aan een tweede onafhankelijke beoordelaar/assessor voor een herbeoordeling. De tweede onafhankelijke beoordelaar/assessor brengt opnieuw advies uit aan de EVC-commissie. De EVC-commissie stelt op basis hiervan een definitieve uitslag van de EVC-procedure vast. Zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift wordt u op de hoogte gesteld van het resultaat. De kosten van een herbeoordeling voor EVC bedragen € 75,-. Mocht blijken dat na de herbeoordeling een bezwaar wordt ingewilligd, dan worden de kosten gecrediteerd.