Hoe kan ik uitstel vragen voor de afronding van de EVC-procedure?

Bent u niet in staat binnen de gestelde termijn uw EVC-vragenlijsten af te ronden, dan kunt u per e-mail (info@evc-centrum-nederland.nl) een schriftelijk verzoek tot uitstel in. U geeft een (korte) reden aan en het aantal weken dat u nodig denkt te hebben om de definitieve EVC-vragenlijsten af te ronden.