Betaalt u als werkgever de kosten van EVC?

Organisaties kunnen in aanmerking komen voor subsidies vanuit ontwikkel- opleidingsfondsen en brancheverenigingen. Het recht op EVC is vastgelegd in diverse cao's. Ontwikkel- en opleidingsfondsen van verscheidene branches stimuleren het opleiden van medewerkers door in een aantal gevallen de kosten van een EVC-procedure geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Bij uitstroom bestaat ook de mogelijkheid dat UWV de kosten voor een EVC-traject voor medewerkers waar u afscheid van moet nemen geheel of gedeeltelijk vergoedt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

OTIB  

OTIB is het O&O-fonds voor de installatietechniek. OTIB biedt tot en met 2017 werknemers een tegemoetkoming van € 1.250,- voor een EVC-traject. Daarnaast is ook de reguliere EVC-regeling beschikbaar waar in 2016 een tegemoetkoming van € 500,- per EVC-traject beschikbaar is.  

OOM  

OOM is het O&O-fonds voor de metaalbewerking. De vergoeding bedraagt maximaal € 750,- per deelnemer.  

Stichting A+O Metalektro  

Stichting A+O Metalektro is het O&O-fonds voor de metaelektro. De vergoeding vanuit dit fonds bedraagt maximaal € 850,- per deelnemer.  

ECM  

Expertisecentrum Meubel vergoedt 80% van het factuurbedrag van een EVC-procedure (exclusief btw) met een maximum van € 1.080,-.