Betaal je als werkgever de kosten van EVC?

Betaal je als werkgever de kosten van EVC?

Organisaties kunnen in aanmerking komen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding vanuit ontwikkel- of opleidingsfondsen en brancheverenigingen. Daarnaast bestaat bij uitstroom de mogelijkheid dat UWV geheel of gedeeltelijk de kosten vergoedt voor een EVC-traject voor medewerkers van wie je afscheid moet nemen. 

Enkele voorbeelden van tegemoetkomingen in de EVC-kosten: 

Metaalbewerkingsbranche

OOM is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de metaalbewerkingsbranche. OOM vergoedt 50% van de kosten voor een portfolio, rapport, beoordeling en/of diplomering van een medewerker, met een maximum van € 750,-. EVC-trajecten voor hef-, hijs- en takeltechniek komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de informatiepagina van OOM

Gemeentelijke overheid

Hoewel het A+O fonds Gemeenten individuele EVC-trajecten niet langer subsidieert, kun je nog steeds een tegemoetkoming aanvragen voor kosten voor EVC-deskundigheidsbevordering, advies en de invoering van het Ervaringscertificaat voor groepen medewerkers. Dit kan op basis van de impulsregeling. EVC Centrum Nederland is hierbij aangewezen als hofleverancier. De vergoeding kan per gemeente verschillen, met een minimum van € 1.000,-.

Meer informatie vind je op de informatiepagina over de impulsregeling van A+O fonds Gemeenten.

Rijksoverheid

De vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF en de werkgever Rijk werken samen in het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk). Het A+O fonds Rijk heeft tot doel het verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid.

Werk je drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel en wil je graag een vervolgstap zetten in je carrière? Maak dan gebruik van de scholingsregeling Blik vooruit, om met een subsidie van maximaal € 1.000 een EVC-procedure te doorlopen.

Meer informatie staat op de informatiepagina over de scholingsregeling Blik vooruit.

Meubelbranche

Het Expertisecentrum Meubel is hét centrum in Nederland voor leren, werken en groeien in de meubel- en interieurbouwbranche. ECM zet zich in voor aandachtsgebieden als scholing, werkgelegenheid en mobiliteit, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, vakopleidingen, leermiddelen en examinering vmbo en mbo, subsidies voor scholing en opleidingen, instroombevordering mbo en onderzoek.

Expertisecentrum Meubel vergoedt 80% van het factuurbedrag van een EVC-procedure (exclusief BTW), met een maximum van € 1.200,-.

Meer informatie staat op de informatiepagina van ECM.

Flexbranche (uitzendbureaus) 

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche is het opleidingsfonds van de flexbranche, oftewel de uitzendbranche. Het ondersteunt flexorganisaties bij het opleiden van uitzendkrachten en vast personeel. 

STOOF biedt voor eigen medewerkers én uitzendkrachten een vergoeding van maximaal € 1.500,- per EVC-traject. EVC-trajecten van heftruck, reachtruck en hoogwerker zijn hierbij uitgesloten. 

De voorwaarden zijn te lezen op de website van STOOF.

Scholingsvoucher zorgsector

Voor medewerkers die werkzaam zijn in de langdurige zorg (thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, en langdurige geestelijke gezondheidszorg), vergoedt de overheid tot maximaal € 2.500,- bij het volgen van een opleiding of het doorlopen van een EVC-traject.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de informatiepagina Scholingsvouchers Langdurige Zorg van UWV.

SectorplanPlus

Er is al tijden een enorm tekort aan goedgeschoolde professionals in de sector zorg en welzijn. Tegelijkertijd moeten huidige medewerkers zich voorbereiden op de toekomstige veranderingen. Misschien heb je al de opleidingssubsidie SectorplanPlus aangevraagd. Maar wist je dat je deze subsidie ook voor EVC kunt inzetten? Lees meer SectorplanPlus

Collectief professionaliseringsplan voor scholen in het voortgezet onderwijs

In de cao van de VO-raad staat dat werknemers met een opleiding tot en met MBO-niveau de gelegenheid krijgen om een EVC-traject te volgen. Indien nodig kan dat na vijf jaar worden herhaald. 

Leraren kunnen ook gebruikmaken van hun Persoonlijk basisrecht in geld. Een leraar heeft namelijk per schooljaar recht op een tegemoetkoming van € 600,- voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Hieronder valt onder andere het doorlopen van een EVC-traject.

Veelgestelde vragen overzicht

Terug naar overzicht