Voldoen uw medewerkers al aan de VTH-kwaliteitscriteria 2.1?

Voldoen uw medewerkers al aan de VTH-kwaliteitscriteria 2.1?

De komst van de Omgevingswet is voor veel overheidsdiensten aanleiding om hun processen te veranderen en/of te professionaliseren. Zowel de interne processen, als de processen met andere diensten en tussen de dienst en de burgers. Hiervoor zijn de VTH-kwaliteitscriteria 2.1 opgesteld. Deze zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) door gemeenten, provincies en omgevingsdiensten in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. EVC Centrum Nederland maakt met een unieke methode inzichtelijk in hoeverre medewerkers aan deze kwaliteitscriteria voldoen.

Concreet meten met een Ervaringsprofiel-procedure

Na een uitgebreide intake bouwen medewerkers een portfolio op, waarin zij met beroepsproducten aantoonbaar maken over welke ervaring zij beschikken specifiek met betrekking tot de VTH-kwaliteitscriteria 2.1 en het HR-functieprofiel 21. Wij meten in hoeverre een medewerker voldoet aan de criteria in combinatie met de competenties die horen bij het profiel. Deze analyse resulteert in een uitgebreid Ervaringsprofiel (EVP). Hierin staat op welke criteria en competenties medewerkers getoetst zijn en of ze hier wel of niet aan voldoen. Ook is er een concreet advies in opgenomen, waarin wordt beschreven wat er nodig is om eventuele lacunes weg te werken. Zo kunnen werkgevers direct actie ondernemen om hun medewerkers in korte tijd op het gewenste niveau te brengen.

Unieke analysemethode

Het portfolio van de medewerker wordt grondig geanalyseerd door een vakinhoudelijke beoordelaar. Om de beoordeling van de medewerker zo objectief mogelijk te laten verlopen, worden de competenties daarnaast nog eens extra getoetst op basis van een aantal Assessments, waaronder CAS (Competentie Assessment Systeem), VIT (Volledige Intelligentie Test) en een 360 graden feedback-scan. Hierdoor kunnen wij op de meest objectieve manier een advies uitbrengen over hun kwaliteiten en competenties. Deze uitgebreide analyse is uniek in Nederland!

Ontwikkeltool

Dankzij het Ervaringsprofiel en het assessmentrapport weten werkgevers en medewerkers precies waar zij staan in relatie tot de VTH-kwaliteitscriteria 2.1. Het Ervaringsprofiel vormt daarmee het uitgangspunt voor de route die de deelnemer nog moet afleggen om te voldoen aan de criteria. Daarnaast vormt dit document een prachtig uitgangspunt voor het persoonlijk ontwikkelgesprek (POP), omdat hierin niet alleen de competenties van de medewerker worden beschreven, maar ook zijn groeimogelijkheden.

De voordelen van EVP

  • Werkervaring gestructureerd in kaart gebracht
  • Toont het verschil tussen aanwezige ervaring en vereiste ervaring
  • Overzichtelijk uitgangspunt voor een persoonlijk ontwikkelgesprek (POP)
  • Persoonlijk ontwikkeladvies

Meer informatie

Heeft u vragen, wilt u een EVP-traject opstarten voor uw medewerkers, of bent u ge├»nteresseerd in een maatwerktraject? Onze consultant Susanne Baas is te bereiken via 06 - 46 21 16 16 of sbaas@evc-centrum-nederland.nl. U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Nieuwsoverzicht

Terug naar overzicht