Veranderende overheid? Nu is het moment om de koers van uw loopbaan te bepalen!

Veranderende overheid? Nu is het moment om de koers van uw loopbaan te bepalen!

Uw rol als ambtenaar verandert, onder andere door decentralisatie en de verschuiving van verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en bedrijven. U kunt natuurlijk gaan zitten afwachten wat de toekomst brengt. Maar u kunt ook zelf de regie nemen over uw loopbaanontwikkeling, mobiliteit en vakmanschap! De vraag is dan: waar begint u? En hoe maximaliseert u uw promotiekansen en loopbaanmogelijkheden? EVC Centrum Nederland heeft het antwoord op al deze vragen: wij bieden u de tools om sturing te geven aan uw loopbaan.

Wat is de volgende stap in uw carrière?

Dat is de hoofdvraag van een Ervaringsprofiel. Tijdens een EVP-procedure wordt gekeken naar uw (werk)ervaring en uw kernkwaliteiten. Met een Ervaringsprofiel vergroot u uw zelfinzicht, zodat u gerichter de volgende stap in uw loopbaan kunt zetten.

Het EVP-traject

Na het intakegesprek met de Ervaringscoach wordt uw werkervaring in kaart gebracht. Daarna volgen een digitaal assessment en twee tot drie voortgangsgesprekken met de Ervaringscoach. Op basis daarvan werken we samen met u om uw loopbaandoel helder te krijgen. Aansluitend op het eindgesprek ontvangt u uw persoonlijke Ervaringsprofiel en een individueel loopbaanadvies.

Voordelen

 • Uw werkervaring gestructureerd in kaart gebracht
 • Antwoord op individuele loopbaanvragen
 • Sterke uitgangspositie bij een sollicitatie
 • Persoonlijk loopbaanadvies

Hoe zet u uw ervaring om in een verkort en voordelig studietraject?

Wat u in huis heeft aan kennis en kunde, wordt in grote mate bepaald door wat u geleerd heeft op school, op het werk of privé. EVC Centrum Nederland biedt de mogelijkheid om al die kennis en kunde te certificeren. Dit doen we aan de hand van een EVC-procedure, waarbij EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Dit is onder andere zinvol als u een vervolgopleiding gaat doen of een andere functie ambieert.

De EVC-procedure

Als u uw verworven competenties wilt laten erkennen, kunt u bij ons binnen 6 tot 12 weken een EVC-procedure doorlopen. Na de intake bouwt u een portfolio op. Daarna volgt een persoonlijk Assessment, waarna u een officieel erkend Ervaringscertificaat en een opleidingsadvies ontvangt.

Voordelen

 • Actieve loopbaanontwikkeling: Een EVC-procedure geeft inzicht in wat u al beheerst en daarmee ook in hoever u nog afstaat van de nieuwe functie-eisen binnen de overheid of daarbuiten.
 • Versneld en voordelig een erkend diploma: De kans is groot dat u via een EVC-procedure vrijstellingen kunt verkrijgen. Uw opleiding wordt hierdoor korter en de opleidingskosten lager.

Maakt u optimaal gebruik van uw mogelijkheden?

Voor een (interne) sollicitatie of een loopbaanontwikkelingstraject is het zinvol te weten wat uw capaciteiten, talenten en voorkeuren zijn. Via gerichte Assessments laten we zien of u optimaal gebruikmaakt van uw mogelijkheden en wat u nodig heeft om uw ambities waar te kunnen maken. EVC Centrum Nederland biedt drie typen Assessments aan.

Select: het selectieassessment

Select toetst op kwaliteiten en geschiktheid voor een bepaalde functie, waarbij wordt gekeken naar werk- en denkniveau, competenties en persoonlijke drijfveren.

Develop: het ontwikkelassessment

Develop geeft een overzicht van de (potentiële) performance in relatie tot uw huidige of gewenste functie, op basis van een talentanalyse, een competentieprofiel, een persoonlijkheidsanalyse en uw persoonlijke drijfveren.

Motor: het loopbaankeuzeassessment

Op basis van een loopbaaninteressetoets, een competentieanalyse en uw persoonlijke drijfveren blijkt welke loopbaanrichting voor u het meest geschikt is.

Subsidie vanuit het A+O fonds Gemeenten en Rijk

Hoewel het A+O fonds Gemeenten individuele EVC-trajecten niet langer subsidieert, kunt u nog steeds een tegemoetkoming aanvragen voor kosten voor EVC-deskundigheidsbevordering, advies en de invoering van het Ervaringscertificaat voor groepen medewerkers. Dit kan op basis van de impulsregeling. De vergoeding kan per gemeente verschillen, met een minimum van € 1.000,-.

EVC Centrum Nederland is hierbij aangewezen als hofleverancier. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat EVC Centrum Nederland:

 •  voldoet aan de kwaliteitscode EVC en beschikt over vereiste licenties;
 •  alle gemeenten in Nederland bedient;
 •  op de hoogte is van de competentieprofielen binnen de sector;
 •  op verbetering gerichte monitorings- en evaluatieactiviteiten hanteert;
 •  staffelkortingen hanteert.

De vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF en de werkgever Rijk werken samen in het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk). Het A+O fonds Rijk heeft tot doel het verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid.

Werkt u drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel en wilt u graag een vervolgstap zetten in uw carrière? Dan kunt u gebruikmaken van de scholingsregeling Blik vooruit, om met een subsidie van maximaal € 1.000,- een EVC-procedure te doorlopen.

Meer informatie kunt u vinden op de informatiepagina over de scholingsregeling Blik vooruit.

Deskundig advies

Heeft u vragen over onze procedures? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 035 - 7 506 195 of info@evc-centrum-nederland.nl. Wilt u vrijblijvend en kosteloos ontdekken of onze procedures voordelen voor u kunnen opleveren? Doe dan de Quickscan.

Nieuwsoverzicht

Terug naar overzicht