Vakbekwame HBO jeugd- en gezinsprofessional – SKJ-registratie via EVC!

Vakbekwame HBO jeugd- en gezinsprofessional – SKJ-registratie via EVC!

Met EVC de kortste route naar registratie in het SKJ-register!

Vanaf 1 oktober 2018 is het EVC-loket HBO Jeugd- en gezinsprofessional open en kun je starten met de EVC-procedure Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional bij EVC Centrum Nederland. Het doorlopen van deze EVC-procedure geeft, na het verzilveren van je ervaringscertificaat in een vakbekwaamheidsbewijs, recht op (her)registratie als Jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ.

Organisaties en instellingen die jeugdhulp en jeugdbescherming aanbieden moeten voor bepaalde werkzaamheden een professional inzetten die is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit is verplicht volgens de norm verantwoorde werktoedeling die in de Jeugdwet is opgenomen. Professionals die zich willen laten registreren, maar nog niet aan de registratie-eisen voldoen, kunnen met hulp van EVC Centrum Nederland alsnog in aanmerking komen voor (her)registratie. De nieuwe EVC-procedure Vakbekwame HBO jeugd- en gezinsprofessional maakt dat mogelijk.

Speciaal ontwikkelde EVC-procedure

Deze EVC-procedure is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (ggz, sociaal werk, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg) die:

  • al minstens 1 jaar werken op een HBO-functie;
  • verantwoordelijk zijn voor de taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd;
  • én die niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. Bijvoorbeeld omdat zij een MBO-diploma hebben of hun HBO- of WO-opleiding niet afgerond hebben of omdat hun huidige HBO-diploma geen toegang geeft tot het SKJ-register.

Daarnaast is deze procedure belangrijk voor professionals die zich via de overgangsregeling (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd omdat zij een MBO-diploma of een niet afgeronde HBO- of WO-opleiding hebben of omdat hun huidige HBO-diploma geen toegang geeft tot het SKJ-register, maar zij wel werkzaamheden doen die vallen onder de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op HBO-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Ervaringscertificaat en Vakbekwaamheidsbewijs

Na afloop van je EVC-procedure ontvang je een Ervaringscertificaat. Als je hierin hebt aangetoond dat je voldoet aan de gestelde competentie-eisen, namelijk dat je minimaal 80% van de indicatoren binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden beheerst, kom je in aanmerking voor het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame HBO jeugd- en gezinsprofessional. Na inschrijving in het EVC-register volgt in dat geval het vakbekwaamheidsbewijs via het Nationaal Kenniscentrum EVC. Hiermee kun je je (her)registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Vervolgadvies

Mocht uit je EVC-procedure blijken dat je nog niet alle deskundigheidsgebieden beheerst, dan kun je deze kennis opdoen via een opleiding, werkervaring of training. Het is vervolgens mogelijk om aansluitend een aanvullend EVC-traject te doen waarmee je aantoont ook over de ontbrekende competenties te beschikken. Als je dat hebt aangetoond, kan alsnog het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame HBO jeugd- en gezinsprofessional worden aangevraagd waarmee je je kunt (her)registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Wat is de EVC-standaard Vakbekwame HBO jeugd- en gezinsprofessional?

Deze EVC-standaard is afgeleid van het competentieprofiel Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional en bestaat uit zes deskundigheidsgebieden:

  • Ondersteunen bij regievoeren
  • Samenwerken met de jeugdige en het gezin
  • Versterken van het netwerk
  • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
  • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
  • Ethisch en integer handelen.

Elk deskundigheidsgebied bestaat uit een aantal indicatoren die aangeven welk gedrag hierbij past.

Vragen?

Wil je weten of de EVC-procedure voor jou zinvol is? Vul op onze website gratis en vrijblijvend de Quickscan in. Wij nemen vervolgens contact met je op voor een adviesgesprek. Heb je overige vragen? Neem dan contact met ons op via 035 - 7 506 195 of info@evc-centrum-nederland.nl

 

 

Nieuwsoverzicht

Terug naar overzicht