Subsidiemogelijkheden bedrijven

Betaalt u als werkgever de kosten van EVC?

Naast het belastingvoordeel voor individuen kunnen organisaties in aanmerking komen voor subsidies vanuit ontwikkel- opleidingsfondsen en brancheverenigingen. Het recht op EVC is vastgelegd in diverse cao's. Ontwikkel en opleidingsfondsen van verscheidene branches stimuleren het opleiden van medewerkers door in een aantal gevallen de kosten van een EVC-procedure geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Bij uitstroom bestaat ook de mogelijkheid dat UWV de kosten voor een EVC-traject voor medewerkers waar u afscheid van moet nemen geheel of gedeeltelijk vergoedt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Betaalt u als individu de kosten van EVC?

Individuen kunnen de kosten van een EVC-procedure aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor de actuele regelingen verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl.

OTIB

OTIB is het O&O fonds voor de installatietechniek. OTIB biedt tot en met 2017 werknemers een tegemoetkoming van € 1.250,- voor een EVC-traject. Daarnaast is ook de reguliere EVC-regeling beschikbaar waar in 2016 een tegemoetkoming van € 500 per EVC-traject beschikbaar is.

OOM

OOM is het O&O fonds voor de metaalbewerking. De vergoeding bedraagt maximaal € 750,- per deelnemer.

ECM

Expertisecentrum Meubel vergoedt 80% van het factuurbedrag van een EVC-procedure (excl. btw) met een maximum van € 1.080,-.

1.000 euro beschikbaar voor 50+ ww-ers

Vanaf dit najaar kunnen personen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher van het UWV. De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor mensen met een WW-uitkering. U mag de scholingsvoucher nu ook gebruiken om een Ervaringscertificaat (EVC) te halen. De hoogte van de scholingsvoucher is maximaal € 1.000 (inclusief btw). Hoe u de scholingsvoucher kunt aanvragen is terug te vinden op de website van het UWV.