Subsidiemogelijkheden Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Voor individuen geldt een aantrekkelijk belastingvoordeel bij het doorlopen van een EVC-procedure. Maar ook organisaties kunnen in aanmerking komen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding vanuit ontwikkel- of opleidingsfondsen en brancheverenigingen. Daarnaast bestaat bij uitstroom de mogelijkheid dat UWV geheel of gedeeltelijk de kosten vergoedt voor een EVC-traject voor medewerkers waar u afscheid van moet nemen. 

Enkele voorbeelden van tegemoetkomingen in de EVC-kosten: 

Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven/ APK Keurmeester

Indien je werkgever bij het OOMT aangesloten is, je zelf al vijf jaar werkzaam bent in je functie en je werkgever voor jou in de afgelopen vijf jaar niet eerder gebruik heeft gemaakt van deze stimulering, dan komt je werkgever in aanmerking voor een OOMT bijdrage op een EVC-traject. OOMT vergoedt een bedrag van maximaal € 1.350,- excl. btw. Kijk voor meer informatie op  de website van OOMT

Metaalbewerkingsbranche

OOM is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de metaalbewerkingsbranche. OOM vergoedt 50% van de kosten voor een portfolio, rapport, beoordeling en/of diplomering van een medewerker, met een maximum van € 750,-. EVC-trajecten voor hef-, hijs- en takeltechniek komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de informatiepagina van OOM

Gemeentelijke overheid

Hoewel het A+O fonds Gemeenten individuele EVC-trajecten niet langer subsidieert, kunt u nog steeds een tegemoetkoming aanvragen voor kosten voor EVC-deskundigheidsbevordering, advies en de invoering van het Ervaringscertificaat voor groepen medewerkers. Dit kan op basis van de impulsregeling. EVC Centrum Nederland is hierbij aangewezen als hofleverancier. De vergoeding kan per gemeente verschillen, met een minimum van € 1.000,-.

Meer informatie kunt u vinden op de informatiepagina over de impulsregeling van A+O fonds Gemeenten.

Rijksoverheid

De vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF en de werkgever Rijk werken samen in het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk). Het A+O fonds Rijk heeft tot doel het verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid.

Werkt u drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel en wilt u graag een vervolgstap zetten in uw carrière? Dan kunt u gebruikmaken van de scholingsregeling Blik vooruit, om met een subsidie van maximaal € 1.000 een EVC-procedure te doorlopen.

Meer informatie kunt u vinden op de informatiepagina over de scholingsregeling Blik vooruit.

Subsidie voor het mkb

Mkb-bedrijven kunnen voortaan gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling). Ze kunnen met dit geld bijvoorbeeld loopbaanadviezen voor hun werknemers krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden. Deze subsidie is in het leven geroepen omdat er in het mkb vaak minder tijd, geld of kennis voor leren is dan bij grotere organisaties. Ook grotere bedrijven in de landbouw, de horeca en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Bedrijven kunnen maximaal €24.999 aan subsidie krijgen.
Meer weten over deze regeling? Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Meubelbranche

Het Expertisecentrum Meubel is hét centrum in Nederland voor leren, werken en groeien in de meubel- en interieurbouwbranche. ECM zet zich in voor aandachtsgebieden als scholing, werkgelegenheid en mobiliteit, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, vakopleidingen, leermiddelen en examinering vmbo en mbo, subsidies voor scholing en opleidingen, instroombevordering mbo en onderzoek.

Expertisecentrum Meubel vergoedt 80% van het factuurbedrag van een EVC-procedure (exclusief btw), met een maximum van € 1.200,-.

Meer informatie kunt u vinden op de informatiepagina van ECM.

SectorplanPlus

Er is al tijden een enorm tekort aan goedgeschoolde professionals in de sector zorg en welzijn. Tegelijkertijd moeten huidige medewerkers zich voorbereiden op de toekomstige veranderingen. Misschien heeft u al de opleidingssubsidie SectorplanPlus aangevraagd. Maar wist u dat u deze subsidie ook voor EVC kunt inzetten? Lees meer SectorplanPlus

Collectief professionaliseringsplan voor scholen in het voortgezet onderwijs

In de cao van de VO-raad staat dat werknemers met een opleiding tot en met MBO-niveau de gelegenheid krijgen om een EVC-traject te volgen. Indien nodig kan dat na vijf jaar worden herhaald. 

Leraren kunnen ook gebruikmaken van hun Persoonlijk basisrecht in geld. Een leraar heeft namelijk per schooljaar recht op een tegemoetkoming van € 600,- voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Hieronder valt onder andere het doorlopen van een EVC-traject.