SectorplanPlus SectorplanPlus

SectorplanPlus

SectorplanPlus

SectorplanPlus: subsidie voor particulier onderwijs

Er is al tijden een enorm tekort aan goedgeschoolde professionals in de sector zorg en welzijn. Tegelijkertijd moeten huidige medewerkers zich voorbereiden op de toekomstige veranderingen. Misschien heeft u al de opleidingssubsidie SectorplanPlus aangevraagd. Maar wist u dat u deze subsidie ook voor EVC kunt inzetten?

Wat is SectorplanPlus?

Nog even in het kort: SectorplanPlus is de meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De subsidie is bedoeld om nieuwe instroom en doorstroom te stimuleren in zorg en welzijn door middel van extra scholing. De scholing is voor werknemers met zorggebonden functies, niet voor leidinggevenden of facilitair medewerkers. SectorplanPlus is gericht op scholing voor:

• Nieuwe medewerkers 
• Met ontslag bedreigde medewerkers
• Huidige medewerkers (doorstroom)
• Praktijk-/werkbegeleiders

Hoeveel subsidie te besteden? 

U kunt per tijdvak tot twee miljoen euro subsidie krijgen voor uw instelling. Zelfs als u in het eerste of tweede tijdvak al subsidie heeft gekregen. Voor een groot aantal opleidingen kunt u de korting combineren met andere subsidies. Denk aan de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar ook de vraagfinanciering voor HBO-opleidingen in deeltijd. Dat betekent een extra € 10.000,- korting voor een volledige HBO Bacheloropleiding. Voor een EVC-procedure geldt een extra korting van € 750,-.

Erkennen van eerder verworven competenties 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit gebied neem dan contact met ons op via telefoonnummer 035 - 7 506 195, wij helpen u graag verder.

Alle informatie over SectorplanPlus vindt u op www.sectorplanplus.nl