Ervaring portfoliobegeleider | EVC

Ervaring portfoliobegeleider | EVC

Management

"EVC-deelnemers krijgen er plezier in om aan te tonen wat ze allemaal kunnen."

"Wat een werk!" Dat laten deelnemers van een EVC-project zich volgens portfoliobegeleider Pieter van Lierop vaak ontvallen zodra ze de vragenlijst hebben gekregen. Al die vragen die ze moeten beantwoorden, al die bewijsstukken die ze moeten verzamelen… "Maar nadat ze zijn bekomen van de eerste schrik, stijgt het enthousiasme. Veel deelnemers zeggen dat ze het een buitengewoon leuk project vinden. Want het geeft hen ook de mogelijkheid om aan anderen te laten lezen wat ze allemaal kunnen."

Enthousiast over het EVC-traject
Over het EVC-traject is Pieter van Lierop zelf ook heel enthousiast. Dat enthousiasme probeert hij op de deelnemers over te brengen. "Het leuke van mijn rol is dat ik ze op weg kan helpen en vooral kan stimuleren. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het aan mij ligt, maar tijdens de procedure zie ik ze wel veranderen. Na de eerste schrik van de hoeveelheid werk krijgen ze er plezier in om aan te tonen wat ze allemaal kunnen. Vaak zie je dan dat ze ook handigheid krijgen in het beantwoorden van de vragen. Een groeiend enthousiasme gekoppeld aan kwalitatief goede antwoorden heeft natuurlijk tot gevolg dat deelnemers ook het gevoel krijgen dat het moet gaan lukken om vrijstellingen te krijgen voor een vervolgopleiding. En daar gaat het om."

Positieve ervaringen als portfoliobegeleider
Pieter van Lierop heeft positieve ervaringen met zijn rol als portfoliobegeleider. Met name als het gaat om het begeleiden van verschillende medewerkers die binnen één organisatie werken. Zij stimuleren elkaar, terwijl individuele medewerkers in hun eentje de vragen moeten beantwoorden maar ook over bewijs moeten nadenken. Collega's kunnen elkaar helpen. "Ik probeer mee te denken met de deelnemers. Alhoewel ik niet het werk doe van waaruit ze de antwoorden op de EVC-vragen geven, probeer ik mij wel in te leven in hun werk en ideeën aan te dragen voor bewijsstukken. Vaak vinden deelnemers dat de grootste worsteling."

Er komen ook teleurstellingen voor
Voor de deelnemers is het altijd heel plezierig wanneer de erkenningen of vrijstellingen beantwoorden aan hun idee of gevoel. Maar er komen ook teleurstellingen voor. Pieter van Lierop: "Ze hebben dan een veel positiever beeld van hun eigen competenties en ervaring dan de assessor heeft beoordeeld. Als ze zelf van mening zijn dat ze toch wel heel veel ervaring in hebben, maar ze dat klaarblijkelijk niet duidelijk hebben kunnen maken aan de assessor, moet het halen van de module die daarbij hoort niet het meest moeilijke zijn. Dat geef ik ze dan aan."

Een sport om tot zoveel mogelijk vrijstellingen te komen
In de loop der jaren heeft Pieter van Lierop veel ervaring opgedaan met het begeleiden van verschillende kandidaten. Sommige van hen springen er echt uit: "Dat zijn degenen die heel creatief op zoek gaan naar bewijs en vol enthousiasme de vragen beantwoorden. Bij de start van een EVC-procedure hebben deelnemers misschien het idee dat ze voor een uitdaging staan. Maar die uitdaging is realistisch. Ik zou bijna willen zeggen dat het een sport is om tot zoveel mogelijke vrijstellingen te komen." 

Pieter van Lierop, portfoliobegeleider

Management

Testimonial overzicht

Terug naar overzicht