Partners Partners

Van Ervaringscertificaat naar diploma

Van Ervaringscertificaat naar diploma

Partners

Van Ervaringscertificaat naar diploma

Heeft u bij EVC Centrum Nederland met goed gevolg een EVC-procedure doorlopen, dan ontvangt u van ons het officieel erkende Ervaringscertificaat. Hierin staan uw competenties beschreven, in relatie tot de landelijke standaard van de door u gekozen opleiding. Met het Ervaringscertificaat kunt u dus objectief aantonen dat u over dat niveau beschikt.

Opleidingsplan en vrijstelling

Indien gewenst vragen wij voor u bij onze businesspartners een gratis en vrijblijvend opleidingsplan aan voor de door u gekozen opleiding. In dit opleidingsplan staat een overzicht van de vrijstellingen die u ontvangt en de resterende duur en kosten van de opleiding. Dankzij de vrijstellingen bespaart u dus tijd én kosten! Zo ontstaat een korte, voordelige route richting een erkend diploma.

Business partners EVC Centrum Nederland

Uiteraard kunt u met uw Ervaringscertificaat bij elk opleidingsinstituut terecht voor een opleidingsplan. Het aantal vrijstellingen dat u ontvangt, is echter afhankelijk van de opbouw van het opleidingsprogramma. Het opleidingsinstituut bepaalt of het wel of niet vrijstellingen verleent op basis van het Ervaringscertificaat.

Om het rendement van uw Ervaringscertificaat te maximaliseren, werkt EVC Centrum Nederland nauw samen met een aantal gerenommeerde opleidingspartners:

De directe koppeling van EVC Centrum Nederland met deze businesspartners biedt u het voordeel dat onze Ervaringscertificaten zeer goed aansluiten bij het opleidingsaanbod van deze opleidingsinstituten. De kans dat de vrijstellingen worden toegekend is daardoor groot, waardoor het erkende diploma binnen handbereik komt. 

NRTO

EVC Centrum Nederland is onderdeel van Salta Group. Salta Group is aangesloten bij NRTO. NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW. De leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode die u kunt vinden op de website. De algemene voorwaarden van de NRTO kunt u vinden op hun eigen website.