Motor: het loopbaankeuze assessment

Het Motor Assessment geeft u houvast bij het maken van loopbaankeuzes en formuleert een eenduidig loopbaanadvies. Motor laat niet alleen zien welke loopbaanrichting het meest geschikt is, maar maakt ook duidelijk waarom. 

Een Motor Assessment bestaat uit: 

  • Loopbaan Interesse Wijzer (LIW): deze wijzer geeft concrete suggesties voor beroepen en werkvelden die bij de persoonlijke interesses passen. LIW kan worden ingezet voor medewerkers die aan het begin staan van hun carrière, maar ook voor mensen die zich heroriënteren op hun loopbaan. 
  • CAS (Competentie Assessment Systeem): in dit onderdeel moeten persoonlijkheidsvragen beantwoord worden. Dit geeft snel en objectief inzicht in uw competenties. 
  • Carrière drives: hierbij worden de persoonlijke drijfveren en voorkeursrollen in kaart gebracht waardoor optimale stimulatie, en daardoor optimale prestaties mogelijk zijn. De eindrapportage van onze psycholoog brengt de kwaliteiten en geschiktheid voor de betreffende functie in kaart.

"Bij een recente reorganisatie ontstonden enkele nieuwe functies. Op basis van een loopbaankeuzeassessment was snel inzichtelijk welke medewerkers het meest geschikt waren om deze te vervullen."

"Bram werkte al 14 jaar bij ons, maar het was duidelijk dat hij minder plezier in zijn werk had dan voorheen. Uit het loopbaankeuzeassessment werd duidelijk waar zijn interesses lagen en we hebben een nieuwe functie voor hem kunnen vinden waar hij het enorm naar zijn zin heeft."

 

Inschrijven