Motor: het loopbaankeuze assessment Motor: het loopbaankeuze assessment

Motor: het loopbaankeuze assessment

Motor: het loopbaankeuze assessment

Het Motor-assessment geeft je houvast bij het maken van loopbaankeuzes en formuleert een eenduidig loopbaanadvies. Motor laat zien welke loopbaanrichting het meest geschikt is én waarom. 

Een Motor Assessment bestaat uit: 

  • Loopbaan Interesse Wijzer (LIW): deze wijzer geeft je concrete suggesties voor beroepen en werkvelden die bij je persoonlijke interesses passen. LIW zetten we in voor medewerkers die aan het begin staan van hun carrière staan, maar ook voor mensen die zich heroriënteren op hun loopbaan. 
  • CAS (Competentie Assessment Systeem): in dit onderdeel beantwoord je persoonlijkheidsvragen. Je krijgt snel en objectief inzicht in je competenties. 
  • Carrièredrives: hierbij brengen wij je persoonlijke drijfveren en voorkeursrollen in kaart. Je wordt daardoor optimaal gestimuleerd en presteert optimaal. In de eindrapportage van onze psycholoog staat beschreven in hoeverre je geschikt bent voor de betreffende functie. 

"Bij een recente reorganisatie ontstonden enkele nieuwe functies. Op basis van een loopbaankeuze-assessment was snel inzichtelijk welke medewerkers het meest geschikt waren om deze te vervullen."

"Bram werkte al 14 jaar bij ons, maar het was duidelijk dat hij minder plezier in zijn werk had dan voorheen. Uit het loopbaankeuze-assessment werd duidelijk waar zijn interesses lagen. We hebben een nieuwe functie voor hem kunnen vinden en hij heeft het nu enorm naar zijn zin." 

Inschrijven