Ervaring assessor financieel | EVC

Ervaring assessor financieel | EVC

Financieel en Management/Bedrijfskunde

"Deelnemers aan een EVC-procedure kunnen meer dan ze zelf durven hopen."

Als assessor wil Marcel Groenendijk zoveel mogelijk uit een EVC-procedure halen en de deelnemers op het juiste spoor zetten. Dat levert mooie ervaringen op. "Het traject op zichzelf is al een waardevol instrument om erachter te komen waar je staat, nog los van de uitkomst."

Assessments zijn eigenlijk nog leuker
Het leukste aan zijn rol vindt Marcel Groenendijk het contact zelf. Als begeleider heeft hij met veel verschillende deelnemers te maken. De een gaat meteen aan de slag, de andere heeft soms een zetje nodig en moet over een drempeltje heen om zich de werkwijze eigen te maken. Als het eenmaal loopt, kunnen die ook in de volgende versnelling aan de slag gaan. De assessments ziet Marcel als een leuk onderdeel van het EVC-traject. Hij heeft dan direct contact en heeft te maken met deelnemers met heel verschillende achtergronden. Dat leidt vaak tot leuke anekdotes. Ook vindt hij het interessant om te horen wat er allemaal speelt binnen een organisaties en hoe er wordt ingehaakt op de toekomst. "Daar steek ik zelf ook veel van op. Het is mooi om te merken met hoeveel passie deelnemers over hun werk kunnen vertellen."

Zelfinzicht door zelfevaluatie
Niet alleen over hun eigen werk, maar ook over hun EVC-procedure laten de deelnemers zich enthousiast uit. Marcel: "Van deelnemers hoor ik vaak dat alleen al het invullen van de zelfevaluatie veel zelfinzicht heeft opgeleverd. Aan de hand van de zelfevaluatie ervaren ze wat ze allemaal al kunnen en ook - dat gebiedt de eerlijkheid te zeggen - wat ze helemaal niet kunnen. Deelnemers weten vaak niet zo goed wat ze moeten verwachten van het assessment. Is het nou een examen? En wat wil die assessor nou allemaal weten? Het is voor mij de kunst om deelnemers zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Zo krijg ik een goed beeld van wat ze doen en waarin ze zich hebben bekwaamd, welke competenties ze zich eigen hebben gemaakt."

Vaste momenten kiezen om aan de slag te gaan
Marcel Groenendijk stimuleert de deelnemers zoveel mogelijk om aan de slag te gaan. Veel mensen hebben het druk op het werk en kunnen dat moeilijk loslaten. Hij geeft ze daarom het advies om vaste momenten te kiezen waarop ze aan de slag gaan met het EVC-traject of dat ze er bijvoorbeeld een hele week aan werken. "Uiteindelijk doe je het voor je toekomst en wat is een week ervoor gaan, op de toekomst?"

Wat zijn geschikte bewijzen?
Aan de slag gaan betekent: bewijzen verzamelen. Dat kan lastig zijn. Want wat zijn geschikte bewijzen? Marcel: "Met mijn ervaring kan ik deelnemers vaak wel op ideeën brengen en dan zijn de bewijzen vaak dichterbij dan ze denken. Het is wel belangrijk dat deelnemers bij hun huidige of vorige werkgever toegang hebben tot bewijzen. Mijn ervaring is dat werkgevers vaak wel bereid zijn om mee te werken als ze weten waar het voor is."

Soms een beetje bijsturen
Marcel moet soms streng zijn als de bewijzen niet helemaal voldoen aan de VRAAK-criteria. (VRAAK staat voor Variatie, Relevantie, Authenticiteit, Actualiteit en Kwantiteit). "Daarom is het belangrijk om dat aan het begin goed duidelijk te maken. Zo voorkom je dat er veel moet worden aangepast. Veel deelnemers vinden het prettig om feedback te krijgen op de zelfevaluatie en de bewijzen die ze hebben aangeleverd. Dat betekent soms een beetje bijsturen. Veel deelnemers laten achteraf weten hoe het gelopen is bij het assessment en dan geeft het voldoening als blijkt dat ze tevreden zijn met het resultaat."

Advies over mogelijke vrijstellingen
Soms is het ook lastig als blijkt dat iemand bijvoorbeeld een specialistische functie heeft en maar bij een paar werkprocessen of modules ervaring kan aantonen. "Dan is het teleurstellend voor de deelnemer om te merken dat hij veel vragen uit de zelfevaluatie niet kan beantwoorden. Toch kan het dan zinvol zijn om het in te vullen, omdat de deelnemer dan wel een advies kan krijgen over de mogelijke vrijstellingen. Daarmee verkort de deelnemer toch het studietraject en kan hij zich richten op de modules waar hij echt nog wat van op kan steken."

Doorgegroeid naar de functie van adjunct-directeur
Teleurstellingen kunnen voorkomen, maar het gebeurt ook dat deelnemers meer kunnen dan ze zelf durven hopen. "Zo had ik laatst een MBO4-deelnemer die alle werkprocessen beheerste en - sterker nog - ook voor de HBO-opleiding waarschijnlijk goed zou scoren. Die is direct doorgegaan met het HBO-traject! Ook ben ik verrast door een medewerkster bij een bank die, ondanks persoonlijke tegenslag, was doorgegroeid naar de functie van adjunct-directeur. De dame in kwestie is een geboren talent en een meester in het stimuleren van medewerkers. Ook in het assessment maakte de dame een inspirerende indruk. Wanneer een baan je past als een jas, levert dat juist energie op en verlicht het de thuissituatie. Dat was aan haar goed te merken."

Een bevestiging voor zichzelf
Marcel komt voor meer verrassingen te staan. "Soms word ik verrast door een doelstelling van een deelnemer voor het EVC-traject. Recent had ik iemand die een NEVI-opleiding wilde gaan doen en daarvoor een Ervaringscertificaat nodig had. Ook heb ik iets dergelijks meegemaakt met iemand die interesse had in een controllersopleiding. Het komt ook voor dat deelnemers een EVC-traject gewoon voor zichzelf doen, om een bevestiging voor zichzelf te krijgen waar ze uiteindelijk staan en welke ontwikkeling ze tijdens hun werkzame leven hebben doorgemaakt. Ik heb mooie dingen gehoord over het EVP-traject (Ervaringsprofiel) en hoe iemand daardoor een heel andere weg inslaat en daar helemaal op zijn plek is!"

Theorie en praktijk combineren
Zelf heeft Marcel vooral ervaring met EVC-trajecten. "Het traject op zichzelf is al een waardevol instrument om erachter te komen waar je staat, nog los van de uitkomst. Veel deelnemers komen er gaandeweg achter dat ze al veel modellen toepassen op hun werk, zonder dat ze het weten. Als je dat eenmaal weet, kun je er nog meer uithalen door kennis te nemen van de bedoeling en de achtergrond van een model. Theorie en praktijk combineren kan een enorme versnelling geven aan het leerproces. Veel deelnemers maken naar mijn indruk fluitend de opleiding af, halen met gemak de ontbrekende onderdelen omdat ze al zoveel ervaring hebben opgedaan. Het kwartje zal dan snel vallen. En als het valt, is de kennis bij de medewerker direct van meerwaarde voor zijn organisatie."

Marcel Groendijk

Financieel en Management/Bedrijfskunde

Testimonial overzicht

Terug naar overzicht