Lucia Brand, Zorg & Welzijn

Functie: Persoonlijk begeleider complexe zorg

Ik ben deze EVC-procedure gaan volgen, omdat ik 14 jaar ervaring heb als groepswerker, maar ongecertificeerd rondliep. 

Het EVC-certificaat is een algemeen erkend document. Ook werkgevers erkennen het dus. Door de EVC-procedure heb ik mijn 14-jarige ervaring erkend gekregen. Ik ben dus ook zonder problemen ingeschaald op mijn ervaringsjaren. Hierdoor ben ik zekerder geworden in mijn werk en heb ik ook meer nevenfuncties, zoals coaching, op me mogen nemen.

Procedure: HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, specialisatie Slachtofferhulp