Loopbaanontwikkeling

EVC Centrum Nederland is een navigator voor loopbaanontwikkeling van individuen en van menselijk kapitaal van organisaties. We onderzoeken en analyseren bij onze klanten naar de Ervaringen uit het verleden, de Vaardigheden van het heden en de Capaciteiten voor de toekomst.

Om te weten waar iemand staat, meten we nauwkeurig wat de waarde is van de opgebouwde kennis en ervaring en wat de huidige vaardigheden zijn om zo te kunnen bepalen wat het potentieel is voor de toekomst. Voor het meten gebruiken we de beste methodieken, van onszelf of, waar zij dat beter kunnen, van anderen. Na het meten, analyseren en doorgronden we wat we meten. Dit doen we zorgvuldig, onderbouwd en verifieerbaar. Vervolgens rapporteren we helder en duidelijk, zodat u weet wat de capaciteiten voor de toekomst zijn en wat de beste vervolgstap is.