Learning Agility Scan: het leervermogen-assessment

De Learning Agility Scan voorspelt of iemand het potentieel heeft om zich nieuwe zaken snel eigen te maken. Het leervermogen wordt bepaald aan de hand van de pijlers nieuwsgierigheid, de capaciteit om met complexe informatie te werken, de aanleg met mensen om te gaan en resultaatgerichtheid. Daarnaast wordt het vermogen tot zelfreflectie gemeten. Aan de hand van de test worden ontwikkeltips gegeven. 
 
Een Learning Agility Scan bestaat uit:
  • Change Agility. Dit onderdeel geeft aan in hoeverre iemand openstaat voor nieuwe ervaringen en houdt van experimenteren. Personen die op dit onderdeel hoog scoren, zijn intrinsiek gemotiveerd om zaken te onderzoeken waarmee ze nog niet bekend zijn.
  • Mental Agility. Mensen die hoog scoren op Mental Agility vinden het leuk als zaken complex of onduidelijk zijn. Ze houden van analyseren. Door een open perspectief ontdekken ze vaak sneller patronen dan anderen.
  • People Agility. Iemand met een hoge score op People Agility stelt zich open voor mensen met verschillende achtergronden en meningen. Door een oprechte interesse in andere personen verloopt het contact vaak soepel en constructief.
  • Results Agility. Ambitie, zelfverzekerdheid en rustig blijven onder hoge druk leiden vaak tot een hoge score op Results Agility en zijn een indicatie voor resultaatgerichtheid.
  • Self-awareness. Mensen met een hoge score op Self-awareness kennen hun sterke en zwakke punten en willen zichzelf steeds verbeteren.

 

"Ons bedrijf staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen, waardoor veel medewerkers een andere functie gaan bekleden. De ervaring leert dat niet iedereen even goed kan omgaan met veranderingen of meegroeien in een nieuwe, onbekende omgeving. We hebben daarom heel bewust gekozen voor een combinatie van een Develop Assessment met een Learning Agility Scan. Zo kunnen we straks in de nieuwe organisatie voor iedereen een plek vinden waar hij het beste tot zijn recht komt."

 

Inschrijven