Learning Agility Scan: het leervermogen-assessment Learning Agility Scan: het leervermogen-assessment

Learning Agility Scan: het leervermogen-assessment

Learning Agility Scan: het leervermogen-assessment

De Learning Agility Scan voorspelt of je het potentieel hebt om je snel nieuwe zaken eigen te maken. Je leervermogen bepalen we aan de hand van 4 pijlers:

  • Je nieuwsgierigheid
  • Je capaciteit om met complexe informatie te werken
  • Je aanleg om met mensen om te gaan
  • Je resultaatgerichtheid

Daarnaast meten we je vermogen tot zelfreflectie. Na afloop van de test krijg je van ons ontwikkeltips.  

Een Learning Agility Scan bestaat uit:

Change Agility. Dit onderdeel geeft aan in hoeverre je openstaat voor nieuwe ervaringen en in hoeverre je houdt van experimenteren. Scoor je op dit onderdeel hoog? Dan ben je intrinsiek gemotiveerd om zaken te onderzoeken waarmee je nog niet bekend bent. 
Mental Agility. Scoor je hoog op Mental Agility, dan vind je het leuk als zaken complex of onduidelijk zijn. Je houdt van analyseren. Door een open perspectief ontdek je vaak sneller patronen dan andere mensen. 
People Agility. Heb je een hoge score op People Agility, dan stel je je open voor mensen met verschillende achtergronden en meningen. Door een oprechte interesse in mensen verloopt het contact vaak soepel en constructief. 
Results Agility. Ambitie, zelfverzekerdheid en rustig blijven onder hoge druk leiden vaak tot een hoge score op Results Agility en zijn een indicatie voor resultaatgerichtheid. 
Self-awareness. Met een hoge score op self-awareness ken je je sterke en zwakke punten en wil je jezelf steeds verbeteren. 
  • Change Agility. Dit onderdeel geeft aan in hoeverre je openstaat voor nieuwe ervaringen en in hoeverre je houdt van experimenteren. Scoor je op dit onderdeel hoog? Dan ben je intrinsiek gemotiveerd om zaken te onderzoeken waarmee je nog niet bekend bent. 
  • Mental Agility. Scoor je hoog op Mental Agility, dan vind je het leuk als zaken complex of onduidelijk zijn. Je houdt van analyseren. Door een open perspectief ontdek je vaak sneller patronen dan andere mensen. 
  • People Agility. Heb je een hoge score op People Agility, dan stel je je open voor mensen met verschillende achtergronden en meningen. Door een oprechte interesse in mensen verloopt het contact vaak soepel en constructief. 
  • Results Agility. Ambitie, zelfverzekerdheid en rustig blijven onder hoge druk leiden vaak tot een hoge score op Results Agility en zijn een indicatie voor resultaatgerichtheid. 
  • Self-awareness. Met een hoge score op self-awareness ken je je sterke en zwakke punten en wil je jezelf steeds verbeteren. 
"Ons bedrijf staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen. Veel medewerkers gaan daardoor een andere functie bekleden. De ervaring leert dat niet iedereen even goed kan omgaan met veranderingen of meegroeien in een nieuwe, onbekende omgeving. We hebben daarom heel bewust gekozen voor een combinatie van een Develop Assessment met een Learning Agility Scan. Zo kunnen we straks in de nieuwe organisatie voor alle medewerkers een plek vinden waar ze het beste tot hun recht komen." 

 

Inschrijven