Klachtenregeling Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Voor de klachtenregeling van EVC Centrum Nederland B.V. heeft, naast hetgeen bepaald in het EVC-reglement (dat op verzoek kan worden toegezonden), het hierna volgende te gelden.

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
EVC Centrum Nederland B.V.
T.a.v. de Directie
Postbus 447, 1200 AK Hilversum, of;
tel. (0)35 - 200 5247 dan wel info@evc-centrum-nederland.nl

  • De afhandeling van uw klacht valt onder de verantwoordelijkheid van onze directie. Uiteraard streven wij ernaar uw klacht naar volle tevredenheid af te handelen.
  • Wij zullen de ontvangst van uw klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 week na ontvangst bevestigen.
  • Wij streven ernaar om binnen 2 weken schriftelijk op uw klacht te reageren.
  • Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
  • Allen die betrokken zijn bij de behandeling van uw klacht, gaan vertrouwelijk om met de door u verstrekte informatie en gegevens.
  • De bewaartermijn van uw klacht bedraagt 5 jaar.
  • Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken ( www.degeschillencommissie.nl).