Inka Bergen-van Est, Onderwijs

Functie: Logopedist

Ik ben sinds 2000 werkzaam als logopedist in het speciaal basisonderwijs. Steeds vaker stond ik voor de klas (vroeger wilde ik juf worden). Mijn directeur gaf aan dat ik nu toch echt eens de PABO moest gaan doen en dat ik gebruik moest maken van mijn ervaring. 

Ik heb de EVC-procedure als fijn ervaren. Na een heel mooi eindverslag waarin aangegeven stond welke competenties ik beheers, heb ik erg veel vrijstellingen gekregen bij NCOI. Ik heb alleen mijn taal- en rekentoets moeten halen en kon daarna starten met mijn afstudeerscriptie. Kortom, vrijstelling voor het eerste, tweede en een groot deel van het derde jaar.

Procedure: HBO Bachelor Leraar basisonderwijs (PABO)