Vrijstellingsprogramma HBO Bachelor Lerarenopleiding

Niveau
HBO Bachelor
Totale kosten
Direct inschrijven
Heeft u vragen? 035 - 7 506 195

Procedure informatie

Algemeen

U heeft al enige jaren voor de klas gestaan in het voortgezet onderwijs en heeft daardoor ervaring opgedaan met het lesgeven aan jongeren en volwassenen. Daarnaast heeft u de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van uw didactische vaardigheden. Het ontbreekt u echter nog aan een bevoegdheid. EVC Centrum Nederland biedt een uniek erkenningsprogramma. Daarin kunt u deelnemen aan een procedure voor de Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Er worden steeds hogere eisen gesteld aan medewerkers. De behoefte aan gekwalificeerd personeel neemt daarom toe. Als u niet in het bezit bent van een diploma, wil dat nog niet zeggen dat de vereiste kennis niet in huis is. EVC Centrum Nederland biedt u dit unieke HBO Vrijstellingsprogramma voor de SBL-competenties uit de HBO Bachelor Lerarenopleiding. Daarbij laat u zien dat u door uw ervaring, opgedaan in uw werk en ook privé, al recht heeft op vrijstellingen in de door u gekozen HBO Bachelor opleiding van NCOI Opleidingen.

Kwaliteit

Met dit HBO Vrijstellingsprogramma laat u uw ervaring, ontwikkelde competenties en kennis die u heeft opgedaan vanuit werk, trainingen en cursussen, officieel erkennen. EVC Centrum Nederland is specialist op het gebied van het toetsen van uw ervaring.

Doorlooptijd van het programma

De doorlooptijd van een HBO Vrijstellingsprogramma bedraagt circa 9 tot 12 weken. Het vrijstellingsprogramma gaat uit van HBO-werk- en -denkniveau en ruime, relevante werkervaring met lesgeven.

Vrijstellingsoverzicht

U rondt het HBO Vrijstellingsprogramma af met een advies waarin vrijstellingen staan beschreven. De Examencommissie van een opleidingsinstituut verleent de feitelijke en definitieve toekenning van deze vrijstellingen.

 

EVC-Schema-Standaard_900

Doelgroep

Doelgroep

Dit vrijstellingsprogramma is bedoeld voor iedereen die aantoonbare ervaring heeft met lesgeven binnen het tweedegraadsonderwijs. Daarnaast heeft u de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van uw didactische vaardigheden, maar het ontbreekt u nog aan een bevoegdheid.

EVC Centrum Nederland biedt u dit unieke HBO Vrijstellingsprogramma. Daar- bij laat u zien dat u door uw ervaring, opgedaan in uw werk en ook privé, al recht heeft op vrijstellingen in de door u gekozen tweedegraads lerarenopleiding. EVC Centrum Nederland heeft een samenwerkingsverband met NCOI Opleidingen. Daarom nemen wij het traject bij NCOI Opleidingen als voorbeeld. Uiteraard staat het u vrij om zich in te schrijven bij een andere Hogeschool.

Procedure

Doel en opzet van het programma

U start dit HBO Vrijstellingsprogramma met een intake. Daarin wordt door middel van een Quickscan vastgesteld of het volgen van dit vrijstellingspro- gramma voor u zinvol is om kans te maken op vrijstellingen. U doorloopt de digitale EVC-tool van EVC Centrum Nederland. Daarin beantwoordt u gestruc- tureerd vragen om uw ervaring in beeld te brengen en verwerkt u aanvullende gegevens die bijdragen aan uw ervaring. Zo bouwt u een portfolio op.

In een afsluitend gesprek met een beoordelaar (assessor) wordt uw complete portfolio zorgvuldig doorgenomen en beoordeeld. Uw ontwikkelde ervaring wordt weergegeven in een vrijstellingsoverzicht.

In grote lijnen bestaat de HBO Bachelor Lerarenopleiding uit een vakinhoude- lijk gedeelte en een generiek gedeelte. In de opleiding dient u voor beide delen zowel modules te volgen als een praktijkprogramma (dat onder meer bestaat uit stage-uren en praktijkopdrachten) te doorlopen.

In dit vrijstellingsprogramma kunt u getoetst worden op 6 van de 7 SBL- com- petenties, te weten:

 • Interpersoonlijk competent
 • Organisatorisch competent
 • Pedagogisch competent
 • Competent in het samenwerken met de omgeving van de school
 • Competent in het samenwerken met collega's
 • Competent in reflectie en ontwikkeling
In het geval dat u alle 6 SBL-competenties erkend krijgt, kan onze partner NCOI Opleidingen een maximaal aantal vrijstellingen geven van 4 generieke modu- les en een eventuele specialisatie, een totaal van 60 EC.
 
Het betreft hier de volgende generieke modules:
 • Leren en onderwijzen
 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding
 • Groepsdynamica en klassenmanagement
 • Diversiteit en onderwijzen
En een keuze uit een van de onderstaande specialisaties:
 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Toetsing en assessment
 • Coaching
De modulevrijstellingen kunnen u een aanzienlijke studieverlichting geven, net als de vrijstelling voor de competenties in het praktijkprogramma. De einddatum van uw opleiding kan hiermee echter niet naar voren gehaald worden en de vakinhoudelijke modules, de stage-uren en de afstudeerfase blijven een ver- plicht onderdeel van de opleiding, wanneer u deze volgt bij NCOI Opleidingen.
Kosten

Kosten

De kosten voor deze vrijstellingsprocedure bedragen € 1.090,- (excl. btw). Dit vrijstellingsprogramma kan u naast tijd ook vrijstellingskorting opleveren. Bij het erkend krijgen van alle 6 SBL-competenties en de specialisatie heeft u recht op een vrijstellingskorting van maximaal € 5.000,-.

Vrijstellingsprogramma HBO Bachelor Lerarenopleiding

Niveau HBO Bachelor
Totale kosten Zie kostenspecificatie

Incompany- of maatwerktrajecten

Meer hierover

Persoonlijk contact

035 - 7 506 195

Persoonlijk contact