MBO Manager Havenlogistiek, niveau 4

Niveau
MBO
Totale kosten
Direct inschrijven
Heeft u vragen? 035 - 7 506 195

Procedure informatie

Algemeen

U heeft enige ervaring als manager in de havenlogistiek. U werkt als cargadoor of als expediteur bij organisaties die zich bezighouden met het transport van goederen via zeeschepen en andere vervoersmodaliteiten. U bent verantwoordelijk voor een nauwkeurige verwerking van de ladingadministratie en voor een vlot verloop van het transportproces. Contacten leggen, contacten onderhouden en het verwerven van nieuwe opdrachten voor uw bedrijf horen ook bij uw functie. U zorgt voor een veilige aankomst en efficiënt verblijf van schepen in de haven en organiseert het transport van goederen. Verder stuurt u medewerkers aan en controleert u het werk dat zij afleveren. Hiervoor voert u beoordelings- en functioneringsgesprekken met uw medewerkers. Daarnaast levert u informatie aan het management voor het afdelingsplan. Herkent u in uw eigen werk een van de bovenstaande taken en heeft u een MBO-werk- en -denkniveau, maar niet het bijbehorende diploma? Dan kunt u ervoor kiezen uw werkervaring te laten erkennen. EVC Centrum Nederland biedt een uniek erkenningsprogramma speciaal voor de ervaren manager havenlogistiek. Daarmee behaalt u een officieel erkend Ervaringscertificaat, waarmee u uw MBO-niveau aan kunt tonen.

Officieel erkend

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan medewerkers en de behoefte aan gekwalificeerd personeel neemt dan ook toe. Het niet bezitten van een diploma wil echter niet zeggen dat de vereiste kennis niet in huis is. Met een EVC-procedure laat u uw werkervaring en de kennis die u in opleidingen heeft opgedaan officieel erkennen. Op basis daarvan kan vaak versneld een diploma worden behaald. EVC Centrum Nederland is specialist op het gebied van de Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC). De procedures zijn volledig conform de landelijke code van het Kenniscentrum EVC opgesteld. U ontvangt een officieel erkend Ervaringscertificaat.

Doorlooptijd van de EVC-procedure

De doorlooptijd van de EVC-procedure bedraagt ongeveer 6 tot 12 weken. De EVC-procedure gaat uit van MBO werk- en -denkniveau en relevante werkervaring als manager havenlogistiek.

Ervaringscertificaat

U rondt de EVC-procedure af met een officieel Ervaringscertificaat. Daarin wordt uw MBO-niveau officieel aangetoond. In het Ervaringscertificaat staan de werkprocessen beschreven die u erkend heeft gekregen.

Vervolgadvies

Afhankelijk van de uitkomst van de EVC-procedure en uw loopbaanwens kunt u instromen in de opleiding die het best bij u past.

EVCprocedure

Doelgroep

Doelgroep

Dit erkenningsprogramma is bedoeld voor iedereen die al enige tijd werkzaam is bij een (haven)bedrijf, cargadoorsbedrijf, expeditiebedrijf of transportbedrijf in een leidinggevende functie en zijn kennis, inzicht en ervaring wil laten erkennen op officieel MBO-niveau. Op basis van uw werk en aanvullende vakgerichte cursussen heeft u zich ontwikkeld naar MBO-niveau. Dit betekent dat u al enige tijd (zo'n 3 tot 5 jaar) werkzaam bent, of recent bent geweest, in een positie op MBO-niveau.

Procedure

Doel en opzet van de EVC-procedure

U start de EVC-procedure na het doorlopen van de intakeprocedure. De intake houdt in dat u een korte digitale Quickscan doorloopt, waarna u een persoonlijk adviesgesprek heeft met een adviseur van EVC Centrum Nederland. Een EVC-procedure wordt altijd getoetst aan de landelijke normen van een opleiding. Tijdens de intake bepalen wij met u of en welke EVC-procedure voor u geschikt is. Vanuit deze landelijke norm worden uw kennis en ervaring in beeld gebracht. U doorloopt vervolgens de digitale EVC-tool van EVC Centrum Nederland. In de EVC-tool beantwoordt u op een gestructureerde manier vragen om uw ervaring in beeld te brengen en verwerkt u aanvullende gegevens die uw ervaring onderbouwen. Zo bouwt u een portfolio op. Gedurende dit traject wordt u uitstekend begeleid door een portfoliobegeleider.

Zodra u klaar bent met het opbouwen van uw portfolio, kunt u het door uw leidinggevende laten aanvullen met zijn persoonlijke bevindingen ten aanzien van uw ontwikkelde competenties. Voorafgaand aan de EVC-procedure wordt met u afgestemd of u daar toestemming voor geeft.

Op basis van de informatie uit uw portfolio vindt een beoordeling plaats door een EVC-beoordelaar (assessor). Uw complete portfolio wordt zorgvuldig met u doorgenomen in een assessment. Het resultaat van de EVC-procedure en uw ontwikkelde ervaring worden weergegeven in een erkend Ervaringscertificaat.

Kosten

Kosten

Quickscan:  € 0,-
Digitale inventarisatie en portfoliobegeleiding:  € 500,-
Persoonlijk assessment:   € 575,-
Ervaringscertificaat:   € 275,-
Vervolgadvies:  € 0,-
Totale kosten: € 1.350,-


Op de EVC-procedure is 21% btw van toepassing.

MBO Manager Havenlogistiek, niveau 4

Niveau MBO
Totale kosten Zie kostenspecificatie

Incompany- of maatwerktrajecten

Meer hierover

Persoonlijk contact

035 - 7 506 195

Persoonlijk contact