HBO Bachelor Management, specialisatie Management van Gezondheidszorg

Niveau
HBO Bachelor
Totale kosten
Direct inschrijven
Heeft u vragen? 035 - 7 506 195

Procedure informatie

Algemeen

U bent als verpleegkundige of zorgverlener uw carrière gestart en inmiddels bent u al enkele jaren teamleider of manager in de sector zorg en welzijn. U bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, het centraal stellen van de patiënt en de patiëntveiligheid binnen uw afdeling of organisatieonderdeel en draagt dit ook uit. U weet hoe u binnen de afgesproken formatie zorg moet dragen voor een optimale personeelsvoorziening en geeft leiding aan een groep mensen. U draagt voor een groot gedeelte bij aan de vertaling van de strategische en tactische beleidsvoering naar operationele werkprocessen en adviseert de directie over de uitvoering en de ontwikkeling van het beleid. Herkent u zichzelf hierin en heeft u inmiddels door uw ervaring een HBO-functie, maar niet het bijpassende HBO-diploma? Dan kunt u ervoor kiezen uw competenties te laten erkennen op officieel HBO-niveau. EVC Centrum Nederland biedt een uniek erkenningsprogramma, waarin u kunt deelnemen aan een procedure voor de Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC). Daarmee laat u zien wat u kunt en zet u uw kennis en ervaring om in een erkend Ervaringscertificaat, waarmee u uw HBO-niveau aantoont.

Officieel erkend

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan medewerkers en de behoefte aan gekwalificeerd personeel neemt dan ook toe. Het niet bezitten van een diploma wil echter niet zeggen dat de vereiste kennis niet in huis is. Met een EVC-procedure laat u uw werkervaring en de kennis die u in opleidingen heeft opgedaan officieel erkennen. Op basis daarvan kan vaak versneld een diploma worden behaald. EVC Centrum Nederland is specialist op het gebied van de Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC). De procedures zijn volledig conform de landelijke code van het Kenniscentrum EVC opgesteld. U ontvangt een officieel erkend Ervaringscertificaat.

Doorlooptijd van de EVC-procedure

De doorlooptijd van de EVC-procedure bedraagt ongeveer 6 tot 12 weken. Het erkenningsprogramma gaat uit van HBO-werk- en -denkniveau en ruime relevante managementervaring in zorg.

Ervaringscertificaat

U rondt de EVC-procedure af met een officieel Ervaringscertificaat. Daarin wordt uw HBO-niveau officieel aangetoond. In het Ervaringscertificaat staan de competenties beschreven die u erkend heeft gekregen.

Vervolgadvies

Afhankelijk van de uitkomst van de EVC-procedure en uw loopbaanwens kunt u instromen in de opleiding die het best bij u past. Bijvoorbeeld een volledige Bacheloropleiding of een HBO-deelprogramma dat aansluit bij uw erkenningen.

EVC-Schema-Standaard_900

Doelgroep

Doelgroep

Dit erkenningsprogramma is bedoeld voor iedereen mensen die werkzaam is of recent is geweest als teamleider zorg, zorgmanager of een afdelingsmanager in een zorginstelling en die zijn kennis, inzicht en ervaring willen laten erkennen op officieel HBO-niveau. Op basis van uw werk en aanvullende vakgerichte cursussen heeft u zich verder ontwikkeld naar HBO-niveau. U heeft ruime en uitgebreide werkervaring op HBO-niveau. Dit betekent dat u al enige tijd (3 tot 5 jaar) werkzaam bent in een positie op dit niveau, relevante werkervaring heeft opgedaan, aanvullende (vak)diploma's heeft behaald of cursussen heeft gevolgd die aansluiten op HBO-niveau.

Procedure

Doel en opzet van de EVC-procedure

U start de EVC-procedure na het doorlopen van de intakeprocedure. De intake houdt in dat u een korte digitale Quickscan doorloopt, waarna u een persoonlijk adviesgesprek heeft met een adviseur van EVC Centrum Nederland. Een EVC-procedure wordt altijd getoetst aan de landelijke normen van een opleiding. Tijdens de intake bepalen wij met u of en welke EVC-procedure voor u geschikt is. Vanuit deze landelijke norm worden uw kennis en ervaring in beeld gebracht.
U doorloopt vervolgens de digitale EVC-tool van EVC Centrum Nederland. In de EVC-tool beantwoordt u op een gestructureerde manier vragen om uw ervaring in beeld te brengen en verwerkt u aanvullende gegevens die uw ervaring onderbouwen. Zo bouwt u een portfolio op.
Op basis van deze resultaten kan uw leidinggevende uw portfolio aanvullen met zijn persoonlijke bevindingen ten aanzien van uw ontwikkelde competenties. Voorafgaand aan de procedure wordt met u afgestemd of u daar toestemming voor geeft. Tijdens het opbouwen van het portfolio wordt u uitstekend begeleid door een portfoliobegeleider.
In een assessment met een EVC-beoordelaar (assessor) wordt uw complete portfolio zorgvuldig doorgenomen en beoordeeld. Het resultaat van de EVC-procedure en uw ontwikkelde ervaring worden weergegeven in een erkend Ervaringscertificaat. Hierbij ontvangt u aanvullend een persoonlijk opleidingsadvies voor het best passende opleidingsprogramma. Op basis van uw Ervaringscertificaat kunt u bij HBO-instellingen vrijstellingen aanvragen om in een verkort opleidingsprogramma een diploma te behalen.

Kosten

Kosten

Quickscan:  € 0,-
Digitale inventarisatie en portfoliobegeleiding:  € 500,-
Persoonlijk assessment:   € 575,-
Ervaringscertificaat:   € 275,-
Vervolgadvies:  € 0,-
Totale kosten: € 1.350,-


Op de EVC-procedure is 21% btw van toepassing.

HBO Bachelor Management, specialisatie Management van Gezondheidszorg

Niveau HBO Bachelor
Totale kosten Zie kostenspecificatie

Incompany- of maatwerktrajecten

Meer hierover

Persoonlijk contact

035 - 7 506 195

Persoonlijk contact