EVC-procedure EVC-procedure

EVC-procedure

EVC-procedure

De intake

Voordat jouw EVC-procedure van start gaat, heb je een intake waarin je een digitale quickscan doorloopt. Daarna voer je een persoonlijk adviesgesprek met onze EVC-adviseur. Zo kunnen wij vaststellen of een EVC-procedure voor jou geschikt is. Beschik je nog niet over alle vereiste competenties? Dan kun je je eerst verder ontwikkelen en vervolgens kun je aansluitend een EVC-traject volgen. Daarna kun je alsnog het vakbekwaamheidsbewijs voor de HBO Jeugd- en gezinsprofessional aanvragen, waarmee je je kunt (her)registreren bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Portfolio opbouwen en een persoonlijk assessment

Je bouwt een portfolio op door, met de hulp van een portfoliobegeleider, onze digitale EVC-tool te doorlopen. Daarin beantwoord je gestructureerde vragen die jouw ervaring in kaart brengen. Je voegt beroepsproducten toe die jouw ervaring onderbouwen. Vervolgens plan je jouw assessment, waarin twee assessoren je portfolio beoordelen.

Doorlooptijd van de EVC-procedure

De EVC-procedure duurt ongeveer acht tot twaalf weken, waarin gemeten wordt in hoeverre je over kennis en ervaring op HBO-werk- en -denkniveau beschikt. Het erkenningsprogramma gaat uit van HBO-werk- en -denkniveau en ruime, relevante werkervaring in de ggz, sociaal-maatschappelijke hulpverlening, gehandicaptenzorg, jeugdzorg of jeugdgezondheidszorg.

Ervaringscertificaat en vakbekwaamheidsbewijs

Worden alle competenties van een professioneel jeugdzorg werker in jouw portfolio onderbouwd? Dan ontvang je een erkend Ervaringscertificaat! Naast dat je aantoonbaar vakbekwaam bent, kun je met je Ervaringscertificaat bij HBO-instellingen vrijstellingen aanvragen om in een verkort opleidingsprogramma een diploma te behalen.

Als je hebt aangetoond dat je minimaal 80% van de indicatoren binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden beheerst, kom je in aanmerking voor het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional. Na inschrijving in het EVC-register volgt in dat geval het vakbekwaamheidsbewijs via het Nationaal Kenniscentrum EVC. Hiermee kun je je (her)registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)!

Opleidingen die bij jouw ambities kunnen passen