EVC in de praktijk: wat levert het op?

EVC in de praktijk: wat levert het op?

Op deze website leest u alles over hoe EVC Centrum Nederland mogelijkheden biedt om kennis en kunde van medewerkers te verzilveren. Maar natuurlijk wilt u ook weten wat EVC voor ú kan betekenen.

Joop VosAssessor en portfoliobegeleider

 

 

 

 

 

 

De ervaringsdeskundige aan het woord

Daarom laten we u graag kennismaken met Joop Vos. Hij heeft voor EVC Centrum Nederland jarenlang EVC-procedures begeleid in de rol van assessor en portfoliobegeleider. Dit deed hij voor de richtingen Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en MBO Zorg en Welzijn. Hij is dan ook dé ervaringsdeskundige als het gaat over het belang van EVC. Als voormalig directeur van een penitentiaire inrichting (PI) kent hij bovendien als geen ander het belang van het voortdurend ontwikkelen van medewerkers.

Daarom laten we u graag kennismaken met Joop Vos. Hij heeft voor EVC Centrum Nederland jarenlang EVC-procedures begeleid in de rol van assessor en portfoliobegeleider. Dit deed hij voor de richtingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en MBO Zorg en Welzijn. Hij is dan ook dé ervaringsdeskundige als het gaat over het belang van EVC. Als voormalig directeur van een penitentiaire inrichting (PI) kent hij bovendien als geen ander het belang van het voortdurend ontwikkelen van medewerkers.

Een loopbaan lang sturen

Volgens Joop kunnen bedrijven EVC-trajecten in verschillende situaties inzetten: bij het aantonen van bevoegdheden, als langetermijnplanningstool en als er sprake is van afslanktrajecten. "Ga er eens vanuit dat iemand 20 jaar bij jouw organisatie blijft werken. Dan wil je toch weten wat voor potentie erin zit? Wat kunnen mensen nu en in de toekomst voor jouw bedrijf betekenen en hoe bind je ze voor langere tijd aan je, zodat al die kennis en ervaring er niet vandoor gaat?" 

EVC als ontwikkeltool

Joop is van mening dat werkgevers de mogelijkheid van een EVC-procedure bewust moeten bespreken. Een werkgever kan bijvoorbeeld zeggen: "Ik verwacht dat jij binnen deze organisatie kunt groeien, daarom gaan we over een jaar met een EVC-procedure kijken wat de mogelijkheden zijn. Begin nu alvast met het verzamelen van bewijsmateriaal voor in het portfolio." Volgens Joop helpt dit de medewerker bij het vormgeven van zijn ambities, doordat hij actief gaat nadenken over wat hij wil gaan doen en die ambities vervolgens ook omzet in daden.

Aantoonbaar bevoegd

Vaak zijn mensen door ervaring wel bekwaam, maar niet bevoegd. EVC kan dan echt uitkomst bieden. In bepaalde gevallen kan een EVC-traject rechtstreeks tot de gewenste bevoegdheid leiden, maar meestal biedt een EVC-procedure uitzicht op de snelste route om alsnog het vereiste diploma te halen of aan nieuwe eisen te voldoen. 

Beëindiging van de samenwerking

EVC is bij bedrijven helaas ook vaak gekoppeld aan afslanktrajecten. Joop legt uit: "Een werkgever met hart voor de zaak zorgt niet alleen voor zijn personeel, maar ook voor de mensen die vertrekken. Ze hebben immers jarenlang goed gefunctioneerd en met een diploma maken ze extern meer kans. Dat is pas echt goed werkgeverschap."

Positieve 'neveneffecten'

Niet alleen de medewerker wordt beter van een EVC-procedure en een eventueel daaropvolgende opleiding. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die een werkgerelateerde studie volgen een sterkere band hebben met de organisatie en dat het ziekteverzuim lager is. Bovendien ontstaat er meer draagvlak bij de werknemer: hij ziet dat de werkgever vooruit wil met hem en is daardoor eerder bereid tot meer inspanning. 

Gaan voor optimaal resultaat

Wat wil Joop organisaties vooral meegeven?

  • Benut kansen
  • Motiveer uw werknemers en houd ze scherp
  • Maak gebruik van alles wat uw werknemers in huis hebben; vaak is dat meer dan u denkt!

Nieuwsoverzicht

Terug naar overzicht