EVC Centrum Nederland behaalt Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

EVC Centrum Nederland behaalt Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Nieuws en actualiteiten van EVC Centrum Nederland 

Blijf via deze sectie van de site op de hoogte van het laatste nieuws rondom EVC Centrum Nederland. Via het linkermenu kunt u de laatste nieuwsberichten bekijken.

EVC Centrum Nederland behaalt Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

EVC Centrum Nederland behaalt Hob�on Keurmerk voor KwaliteitEVC Centrum Nederland (ECN) voert jaarlijks zo'n 2.000 EVC-trajecten uit binnen vrijwel alle beroepsdomeinen en is daarmee een van de grootste EVC-aanbieders van Nederland. Hobéon is al vanaf de start van ECN als beoordelende instantie betrokken bij de kwaliteitsborging van de EVC-beoordelingen die ECN-uitvoert. Sinds 2009 heeft ECN een stevige kwaliteitsslag gemaakt en de procedures dusdanig verfijnd dat de uitgevoerde assessments en de daarover opgestelde rapportages volledig conform de eisen zijn die het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit stelt. Met dit onafhankelijke keurmerk kunnen organisaties hun kwaliteit aan de markt zichtbaar maken. De beoordeling van ECN is opgenomen in een certificeringsrapport en het bijbehorende certificaat werd onlangs uitgereikt aan Saskia Boering, directeur van ECN.

Onderzoek

Het onderzoek van Hobéon is in de tweede helft van 2014 uitgevoerd, boven op de frequente reguliere EVC-visitaties. Hierbij zijn, specifiek met het oog op het verkrijgen van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit, de volgende kwaliteitsaspecten beoordeeld:

  • zorgvuldigheid van de gehanteerde procedures
  • validiteit van de gehanteerde beoordelingsstandaarden
  • betrouwbaarheid van de uitgevoerde assessments
  • functionaliteit van de uitkomsten
  • effectiviteit van de kwaliteitszorg

Hobéon heeft deze beoordelingscriteria gespecificeerd in een eigen kader voor het Kwaliteitskeurmerk, dat inmiddels door meerdere assessmentcentra wordt gevoerd. Tijdens de audit spraken de auditoren van Hobéon niet alleen met de gebruikelijke gesprekspartners als het management, de assessoren en de ontwikkelaars van de procedure, maar ook met de examencommissies die de door ECN afgegeven certificaten ter verzilvering krijgen aangeboden.

Nieuwsoverzicht

Terug naar overzicht