Ervaringsprofiel helpt overheidsmedewerkers op weg in hun loopbaan

Ervaringsprofiel helpt overheidsmedewerkers op weg in hun loopbaan

Overheidsinstanties hebben nu veel te maken met veranderingen. Voor overheidsmedewerkers betekent dat dat ze zich moeten bezinnen op hun toekomst. Ze moeten arbeidsmobiel blijven en breed inzetbaar. EVC Centrum Nederland kan helpen bij het bepalen van de juiste richting en welke stappen hiervoor gezet moeten worden. Door de ervaring en (kern)kwaliteiten vast te leggen in een Ervaringsprofiel (EVP) levert dat een groot zelfinzicht op en wordt het gemakkelijker de juiste vervolgstap te kiezen.

Kernkwaliteiten in kaart

EVC Centrum Nederland brengt de kernkwaliteiten van de deelnemer gestructureerd in kaart door het doorlopen van verschillende stappen. Een ervaringscoach zorgt daarbij voor ondersteuning. Samen bouwen ze het Ervaringsprofiel op. Dit kan worden ingezet in het kader van arbeidsmobiliteit, als blijkt dat de medewerker over bepaalde kwaliteiten beschikt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van een medewerker levert een EVP een uniek resultaat op, zoals een loopbaanadvies of een opleidingsadvies. Een EVP kan ook een opstap vormen naar een Ervaringscertificaat.

Een EVP-procedure als 'gap-analyse' bij wetswijzigingen

Soms is het nodig medewerkers te toetsen aan nieuwe kwaliteitseisen die een wetswijziging met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Omgevingswet en de daarbij horende VTH kwaliteitscriteria 2.1. Een EVP-procedure gekoppeld aan een intelligentie- en competentieassessment geeft direct inzicht of medewerkers voldoende ervaring hebben ten opzichte van de nieuwe kwaliteitscriteria. Het wordt direct duidelijk welke stappen er nog ondernomen moeten worden om medewerkers weer geheel te laten voldoen.

Met EVC Centrum Nederland voorbereid op de toekomst!

EVC Centrum Nederland is het startpunt van ontwikkeling. Een EVP-procedure stelt medewerkers in staat om inzicht te krijgen in hun eigen competenties en kwaliteiten. Vragen? Neem contact op met een van onze adviseurs via telefoonnummer 035 - 7 506 195 of info@evc-centrum-nederland.nl.

Nieuwsoverzicht

Terug naar overzicht