Erkende kwaliteit Erkende kwaliteit

Erkende kwaliteit

Erkende kwaliteit

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) voor Assessmentscentra

EVC Centrum Nederland voldoet volledig aan alle beoordelingscriteria en heeft daarmee het HKK voor Assessmentcentra (Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit) toegekend gekregen. Je  assessments zijn bij ons in goede handen.

Beroepscode Nederlands Instituut van Psychologen

EVC Centrum Nederland laat de tests uitsluitend afnemen door NIP-gecertificeerde psychologen. Zij werken allen volgens de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en ze houden zich aan regels ten aanzien van betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit, voorspelbaarheid en omgangsvormen. Uiteraard zijn alle gegevens die je aan ons verstrekt vertrouwelijk en ze worden ook op deze manier behandeld. Voor meer informatie kunt je terecht op www.psynip.nl