Erkende kwaliteit Erkende kwaliteit

Erkende kwaliteit

Erkende kwaliteit

Beroepscode Nederlands Instituut van Psychologen

EVC Centrum Nederland laat de tests uitsluitend afnemen door NIP-gecertificeerde psychologen. Zij werken allen volgens de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en ze houden zich aan regels ten aanzien van betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit, voorspelbaarheid en omgangsvormen. Uiteraard zijn alle gegevens die je aan ons verstrekt vertrouwelijk en ze worden ook op deze manier behandeld. Voor meer informatie kunt je terecht op www.psynip.nl