Assessments (dropdown)

Assessments - voor een maximaal rendement van je talent

De erkenning van iemands competenties hoeft niet altijd een opleiding of diploma tot doel te hebben. Ook voor een (interne) sollicitatie of een loopbaanontwikkelingstraject is het zinvol te weten wat de capaciteiten, talenten en voorkeuren van jou of je medewerkers zijn.

Via een assessment ambities realiseren

Via gerichte assessments laten we zien of jij of je medewerkers optimaal gebruikmaken van de  mogelijkheden en wat er nodig is om ambities waar te kunnen maken. EVC Centrum Nederland biedt verschillende typen assessments aan. In een vrijblijvend telefonisch advies bepalen we welk assessment het meest geschikt is. Het assessment wordt online gemaakt en doorgesproken met een van onze NIP-geregistreerde assessmentpsychologen.

De voordelen van een assessment

Wat zijn precies de voordelen van een assessmenttraject? We zetten ze graag even voor je op een rij:

  • Objectieve en onafhankelijke vaststelling van geschiktheid voor een functie, (potentiële) performance en loopbaanadvies
  • Vastlegging van de bevindingen in een rapportage
  • Eindgesprek met een NIP-geregistreerde assessmentpsycholoog
  • Binnen één dag na het afnemen van het assessment een eindrapportage in huis
  • De mogelijkheid voor assessments op maat

Benut jij jouw talenten optimaal?

Een assessment is een beoordelingsprogramma. Je doorloopt het bijvoorbeeld om te kijken of je geschikt bent voor een bepaalde functie. Maar het is ook voor andere doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld bij loopbaanvraagstukken en ontwikkeltrajecten. Een assessment geeft je inzicht waar je talenten liggen. En of je die optimaal gebruikt.

Welk assesment kies je?

EVC Centrum Nederland biedt 5 verschillende assessments:

  1. Learning Agility Scan: het leervermogenassessment, een programma om te bepalen of je je nieuwe zaken snel eigen maakt
  2. Develop: het ontwikkelassessment, een overzicht van je ontwikkelpotentieel
  3. Motor: het loopbaankeuze assessment, een test om de juiste carrièrestap te zetten
  4. Select: het selectieassessment, een test om je geschiktheid te meten voor een bepaalde functie
  5. Het VIT-assessment, een meting van je algemene denk- en werkniveau

Het assessmenttraject

Wat kun je van een assessmenttraject verwachten? Nadat je contact met ons hebt gezocht, maken we een afspraak met je voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek. In dat gesprek overleg je met onze adviseur welk assessment het meest geschikt is. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een combinatie van aanvullende tests.

Na inschrijving ontvangt je medewerker van ons inlogcodes waarmee hij de test online kan maken. Daarna plannen we direct een afspraak met een van onze NIP-geregistreerde assessmentpsychologen. Die maakt een rapport op van de onderzoeksresultaten. Tijdens deze afspraak, die in regio Utrecht plaatsvindt, bespreken we de uitslag van de test(s) met de kandidaat. Alleen na expliciete toestemming van de kandidaat stuurt de psycholoog het rapport door naar de opdrachtgever.

Kosten van een assessmenttraject

Een assessmenttraject kost, inclusief een persoonlijk gesprek met een van onze assessmentpsychologen, € 950,- exclusief BTW. Je maakt online diverse tests. De resultaten daarvan worden teruggekoppeld in een (persoonlijk) gesprek met een NIP-geregistreerde psycholoog. Als resultaat van dit assessmenttraject ontvang je een rapportage van de uitslag van de tests en een persoonlijk gespreksverslag.

Erkende kwaliteit

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) voor Assessmentscentra

EVC Centrum Nederland voldoet volledig aan alle beoordelingscriteria en heeft daarmee het HKK voor Assessmentcentra (Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit) toegekend gekregen. Jouw assessments zijn bij ons in goede handen.

Beroepscode Nederlands Instituut van Psychologen

EVC Centrum Nederland laat de tests uitsluitend afnemen door NIP-gecertificeerde psychologen. Zij werken allen volgens de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en ze houden zich aan regels voor betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit, voorspelbaarheid en omgangsvormen. Uiteraard zijn alle gegevens die je aan ons verstrekt vertrouwelijk en zo behandelen we ze ook. Kijk voor meer informatie op www.psynip.nl.