AFM wijst op alternatief voor behalen WFT-diploma

AFM wijst op alternatief voor behalen WFT-diploma

De AFM wijst in haar nieuwsbrief nog eens op de EVC-methode als alternatief voor adviseurs met praktijkervaring om hun Wft-diploma te halen. Deze methode is bij uitstek geschikt voor mensen die moeite hebben met het afleggen van een regulier examen door bijvoorbeeld examenvrees.

5 april 2016

De EVC-methode bestaat onder meer uit het maken van een portfolio met casussen uit de praktijk en een individueel assessment. Judith Scherrenberg, managing partner van Edmond Halley pensioenmanagement en lid van het CDFD: "Het leuke is dat assessoren uitgaan van het portfolio van de kandidaat en wat diegene kan." 

Ze geeft aan dat het voor de EVC-methode belangrijk is dat je als adviseur laat zien dat je voldoet aan de eisen. Dat kan door het toelichten van een dossier uit de eigen praktijk of een casus die door de assessor aangedragen wordt: "Ik kon zelf bijvoorbeeld geen dossier aanleveren over een excedentregeling bovenop een pensioenfonds, maar kon in het gesprek wel aantonen dat ik wist hoe dat werkte."

Gerrit Kleine, adviseur bij Assurantiekantoor Dintel en Wildschut, vond de EVC-methode leerzaam: "Tijdens het interview had ik niet het gevoel dat het een examen was. Ik had het gevoel dat ik met een collega over het vak sprak."

Nieuwsoverzicht

Terug naar overzicht